POZOR ! V neděli 12.5.2024 OTEVŘENO 10:30 – 12:00, 12:30 – 18:00 hod.

Pštros africký

Pochází z východní a jižní Afriky ,patří mezi běžce kam patří takéaustralský Emu , jihoamerický nandu a pták Kivi z Nového Zélandu a Kasuár z Austrálie. Pštros africký je se svou výškou až 250 cm a váhou až 150 kg , největší pták na světě.Je to pták , který nelétá a který umí za pomoci svých silných nohou dosáhnout rychlosti 60km/hod. , krátkodobě i více.Dospívají ve dvou letech a může se dožít 40 až 70 let. Pštrosi výborně vidí na velkou vzdálenost a mají také velice dobrý sluch.

 

Pokud chcete chovat tohoto velice nenáročného ptáka , měli by jste si vyřídit povolení chovu nebezpečných druhů zvířat ( nově – zvířata se zvláštní péči ), kam Pštros dvouprstý patří.Jako u všech nebezpečných druhů zvířat/se zvláštní péčí, se toto povolení vyřizuje na Krajské veterinární správě , vydává se ná dobu 3 let , poplatek činil v roce 2006 1000 Kč za každé chované zvíře , po třech letech se dá povolení chovu , po podání písemné žádosti , na další 3 roky bezplatně prodloužit. Chovem Pštrosů se zabývá vyhláška č.208/2004 sb.o minimálních standartech pro ochranu hospodářských zvířat.§ 12 minimální standardy pro ochranu běžců ve farmovém chovu.

 

1) minimální standardy ochrany faremně chovaných běžců , zejména druhů Pštros dvouprstý(Struthio camelus ),Nandu pampový ( Rhea americana ) , Emu hnědý (Dromaius novaehollandiae ) stanoví následující podmínky a) oplocení hospodářství je minimálně 180 cm vysoké , v rozích zaoblené , dostatečně silné a bezpečné , aby v případě nárazu nedocházelo k poranění běžců.Farma musí být zabezpečená proti vnikaní větších druhů volně žijících zvířat , nebo toulavých psů. b) Minimální velikost výběhů pro 3 dospělé pštrosy je 1000 m/2 , na každého dalšího dospělého jedince navíc 800 m/2 , nejkratší strana výběhu nesmí být kratší než 10 m a minimálně jedna strana musí dosahovat délky 100 m . c) Minimální velikost výběhu pro 3 dospělé Nandu nebo Emu je 500 m/2 , na každého dalšího dospělého jedince navíc 250 m/2 , Nejkratší strana výběhu nesmí být kratší než 7 m a minimálně jedna strana musí dosahovat délky 70 m. d) V jednom výběhu může být chována pouze 1 chovná skupina , tj. 1 chovný samec a 1 – 5 chovných samic.Zabráni se tak fyzickému kontaktu mezi jednotlivými chovnými skupinami , v některých případech je nezbytná i vizuální bariéra.

2) minimální výška přístřešku pro dospělé pštrosy je 3m.Minimální šířka dveří a průchodů je 150 cm.Stěny uzavírají přístřešek ze tří stran a uzavírací systém v něm umožňuje oddělení samce.Minimální plocha pro Pštrosy je 10 m/2 na jeden dospělý kus , pro mláďata se od vylíhnutí do 6 měsíců věku zvětšuje postupně od 0,25 m do 2 m na jeden kus , minimální celková plocha kotce pro tuto kategorii je 30 m/2.

 

3) Minimální výška přístřešku pro dospělé Nandu a Emu je 2,5m.Minimální šířka dveří a průchodů je 150 cm.Stěny uzavírají přístřešek ze tří stran a uzavírací systém v něm umožňuje oddělení samce.Plocha má pro Nandu a Emu dosahovat 5m/2 na jeden dospělý kus , pro mláďata se od vylíhnutí do 6 měsíců věku zvětšuje postupně od 0,25 m do 2 m/ 2 na jeden kus , minimální celková plocha kotce pro tuto kategorii je 20 m/2.Maximální počet ve skupině mladých běžců je 40 jedinců.

 

4) Individuálně smí být držen pštros , nandu a emu jen po dobu nezbytnou při nemoci ,poranění nebo v době agresivního chování.Při tomto mu musí být umožněno vidět a slyšet ostatní ptáky v chovu.

 

Kromě podmínek určených touto vyhláškou je chov pštrosa afrického velice jednoduchý a i finančně velice nenáročný .Choval jsem samce a byl jsem překvapen tím , že zvíře o tak velké hmotnosti spotřebuje za den tolik krmiva asi jako 5 slepic.Pštrosi mají velice dlouhá střeva a tím pádem dokáži potravu dokonale využít.Hlavně pokud se může pštros od jara do podzimu pást na trávníku je spotřeba krmiva velice malá.Pštrosa jsem krmil ovsem , pšenicí , kukuřicí ,vařenými brambory , ovocem , zeleninou například strouhaná mrkev , řepa ,jablka a podobně .Pro pštrosy se také prodávají speciální granule .Pštrosi jsou na krmení velice nenároční a nejsou vůbec vybíraví.

 

Pokud chcete pštrosa ochočit pořiďte si mladé zvíře ve stáří 6 – 8 měsíců.Mladší zvířata pořídíme sice levněji , ale v případě pštrosů platí , že čím je zvíře mladší , tím je choulostivější.Mladí pštrosi bývají velice zvědaví a rychle si na člověka zvyknou a když vejdete do výběhu většinou budou chodit za vámi.Pozor zajímají je hlavně lesklé věci jako hodinky , náušnice , prsteny a podobně.Na ochočení je asi lépe pořídit si samici neboť samci můžou být v dospělosti agresivní , hlavně chováme – li je společně se samicemi a kopnutí dospělého samce se vyrovná kopnutí koně.

 

Povahově je pštros docela klidný , avšak někdy se může leknout čehokoliv.Stalo se mi například ,že jsem v jeho výběhu potřeboval pracovat s motorovou pilou a předpokládal jsem že když jí nastartuji , tak pštrosa pořádně vylekám.Dopadlo to však tak , že se pštros přišel podívat tak blízko , že jsem musel dávat pozor abych mu neublížil.Jindy se zase stalo , že jsme do jeho výběhu pustili Páva ,kterého se pštros ze začátku strašně bál a neustále před ním utíkal.Takže se pštros někdy zachová úplně opačně než by jste to čekali.